[vc_row][vc_column]

Urząd Miasta

Debata nad raportem o stanie miasta za rok 2022

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta Obrzycko za rok 2022 przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2023 r do godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Obrzycko. Załączniki Debata • 5 pobrań

Więcej

Gospodarka komunalna i wodna

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Miasta Obrzycko informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. […]

Więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku [nazwa OPL] z terenu województwa Wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Poznaniu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. 

Więcej

[/vc_column][/vc_row]