Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych.

Więcej