Urząd Miasta

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu grantowego "Aktywni mieszkańcy LGD Puszcza Notecka" pn. Łączymy pokolenia.

Więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych.

Więcej