[vc_row][vc_column]

Urząd Miasta

Notatka prasowej z 26 maja 2023 roku Urzędu Skarbowego w Szamotułach

W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą Za pośrednictwem terminala płatniczego można opłacać w urzędzie skarbowym podatki PIT, CIT i VAT. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego. We wszystkich urzędach skarbowych w kraju za pośrednictwem terminali płatniczych można opłacić wybrane podatki: PIT, CIT, VAT (z wyłączeniem podatku VAT z tytułu importu […]

Więcej

Gospodarka komunalna i wodna

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Miasta Obrzycko informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. […]

Więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku [nazwa OPL] z terenu województwa Wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Poznaniu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. 

Więcej

[/vc_column][/vc_row]