Urząd Miasta

Więcej

Gospodarka komunalna i wodna

Wysokość stawek za odpady komunalne w roku 2023

W 2023 roku obowiązują następujące stawki za odpady komunalne:

- 29,00 zł dla osób, które zadeklarowały pełną stawkę

- 26,00 zł dla osób, które zadeklarowały stawkę niższą (posiadające kompostownik)

Więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sygnały ostrzegawcze uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo i nikt nie może powiedzieć, że uzależnił się np. 17 stycznia o 22-giej. Z powodu systemu mechanizmów obronnych pomniejszających i zniekształcających rozmiary problemu, sama osoba zainteresowana orientuje się dość późno, iż coś niepokojącego dzieje się w jej życiu. Kiedy pojawią się wyraźne objawy uzależnienia, na ogół choroba jest już rozwinięta.

Więcej