Miasto Obrzycko mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Obrzycko, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Obrzycko, dotyczącą osób fizycznych i prawnych”,
wykonane zostaną:

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Miasta wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności,
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki, ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego,
  • mieszkańcy Miasta Obrzycko poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych i o opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest, m.in. poprzez:
    – informację na stronie internetowej urzędu,
    – informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami.

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Miasta występuje azbest.
Informujemy, że w najbliższych tygodniach, prowadzone będą na terenie naszego Miasta prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., ze Złotnik.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.