LGD Puszcza Notecka informuję, że prowadzone są prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka. Jest to dokument, który wyznaczy kierunki działań organizacji na najbliższe lata i który pozwoli na pozyskanie kolejnych środków finansowych dla mieszkańców naszego obszaru, przedsiębiorców na tym terenie, a także dla mieszkańców regionu jako podmiotów publicznych na realizację inwestycji.

Aby strategia była napisana w sposób prawidłowy LGD Puszcza Notecka musi poznać potrzeby mieszkańców i oczekiwania względem miejsca zamieszkania. Ankieta jest miejscem, w którym można podzielić się swoją opinią oraz pomysłami na zmiany. Badanie jest anonimowe, wyniki zostaną przedstawione jako zestawienie zbiorcze.

LGD Puszcza Notecka zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Link do ankiety:

https://badanielgd.webankieta.pl/