W dniach 12.06.2019 – 13.06.2019 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku odbyły się dwa mityngi dla młodzieży z klas siódmych, ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjalnych w łącznym wymiarze 8,5 godzin lekcyjnych:

  • zebranie dla rodziców uczniów uczestniczących w programie w dniu 24 kwietnia 2019 roku w wymiarze 3,5 godzin lekcyjnych.
  • szkolenie dla Rady Pedagogicznej w dniu 13 czerwca 2019 roku w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Przesłanie programu

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

Realizacja marzeń

Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą było uświadomienie uczestnikom ich najgłębszych pragnień i marzeń, w tym zwłaszcza marzenia o pięknej, trwałej miłości na całe życie, która nie tylko nigdy się nie skończy, ale z biegiem lat będzie rosła. Trenerzy jasno mówili młodzieży, że ich samych w życiu osobistym interesuje tylko tak pojęta miłość i jeśli w programie będzie mowa o drodze życia, seksualności, różnych wyborach – to zawsze z myślą o tym, że celem jest wielka i trwała miłość. W trakcie dwóch dni warsztatów przekazana została młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Uczono młodzież jak radzić sobie z „tygrysami”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Trenerzy dawali młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe), ze złością i gniewem. Zachęcano młodzież do korzystania z tych wskazówek, trenowania własnej siły charakteru. W ramach programu wyjaśniono młodzieży najważniejsze prawa rządzące miłością. Omówiono problemy takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Wszystkie te tematy poruszano z dużą delikatnością i powagą, tak, by nie zranić tych, którzy mają takie doświadczenia, a zarazem przestrzec tych, którzy ich jeszcze nie mają.

Przewodnicy

Jednym z celów programu było odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. Archipelag Skarbów umocnił w młodzieży przekonanie, że najważniejsi przewodnicy, od których mogą się wiele nauczyć w życiu, są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, ciocia, wujek, wychowawcy, trenerzy, instruktorzy harcerscy, duchowni. Trenerzy mówili młodych ludzi, by starali się brać od życzliwych dorosłych ze swojego otoczenia to, co w każdym z nich jest najlepsze i nie przekreślali tych autorytetów z kretesem w momencie, gdy dostrzegą w nich jakąkolwiek rysę czy wadę. W Archipelagu Skarbów wykorzystano cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą. Były to udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka, dynamiczne ćwiczenia, do których masowo zgłaszali się ochotnicy – nagradzani z udział nie tylko brawami, ale także prezentami.
Młodzież była angażowana do tego by odpowiadać na pytania, głosować, a nawet śpiewać razem z trenerami „Szantę z Archipelagu Skarbów”. Humor przeplatał się z poważnymi treściami w sposób, który dawał młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania. Ważnym elementem programu był festiwal twórczości młodzieży. Chętni uczniowie z dnia na dzień przygotowali wiersze, plakaty, piosenki lub prezentacje komputerowe na takie tematy jak: „Szacunek do kobiet”, „Stop pornografii”, „Znaczenie trzeźwości od alkoholu w miłości”, „Jak radzić sobie z tygrysem złości” i wiele innych.

W ramach programu w szkole odbyło się informacyjno-szkoleniowe spotkanie rady pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. Oba te elementy pomagają wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez Archipelag Skarbów w dalszej pracy wychowawczej.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Obrzycku.
– Szymon Pertek –