Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od kwietnia do maja br. na terenie miasta Obrzycko, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.