Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca 2017r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne

  • badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej
  • czerwcowe badania rolnicze