Spotkanie informacyjne ,,Czyste Powietrze”

Burmistrz Miasta Obrzycko serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu „Czyste Powietrze” .

Spotkanie odbędzie się dnia 18.05.2023r. o godz. 17.00 w budynku urzędu.

Chęć  udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać na adres e-mail mcieciora@obrzycko.com lub pod numerem telefonu 61 621-08-94.

Aplikowanie o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie przegród budowlanych,
stolarkę drzwiową i okienną,
dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Nowości w programie Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Można skorzystać z dofinansowania, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub z wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego (maksymalnie 2 lokale) z wyodrębnioną księgą wieczystą, a roczne dochody nie przekraczają kwoty 100 000 zł.