Sygnały ostrzegawcze uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo i nikt nie może powiedzieć, że uzależnił się np. 17 stycznia o 22-giej. Z powodu systemu mechanizmów obronnych pomniejszających i zniekształcających rozmiary problemu, sama osoba zainteresowana orientuje się dość późno, iż coś niepokojącego dzieje się w jej życiu. Kiedy pojawią się wyraźne objawy uzależnienia, na ogół choroba jest już rozwinięta.

Archipelag Skarbów

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

Przeciw pijanym kierowcom

Miasto Obrzycko przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. Celem kampanii jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zachęcenie do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu.