Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku [nazwa OPL] z terenu województwa Wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Poznaniu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. 

Sygnały ostrzegawcze uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo i nikt nie może powiedzieć, że uzależnił się np. 17 stycznia o 22-giej. Z powodu systemu mechanizmów obronnych pomniejszających i zniekształcających rozmiary problemu, sama osoba zainteresowana orientuje się dość późno, iż coś niepokojącego dzieje się w jej życiu. Kiedy pojawią się wyraźne objawy uzależnienia, na ogół choroba jest już rozwinięta.

Wolontariat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom bądź rodzinom potrzebującym pomocy.

W szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom potrzebującym pomocy w nauce.

Zdalna pomoc psychologiczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 08.04.2020r., udziela zdalnej pomocy psychologicznej osobom potrzebującym takiego wsparcia a znajdujących się w czasowej izolacji.