Stypendia szkolne

Informujemy, że do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Idą mrozy – nie bądź obojętny

W związku z niskim temperaturami mogą pojawić się sytuację zagrożenia zdrowia i życia naszych mieszkańców.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby w państwa otoczeniu, które mogą być zagrożone zamarznięciem.

„Nie bądź obojętny” – Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Okres jesienno – zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.