Rekrutacja mieszkańców z terenu gminy Obrzycko do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pniewach.

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska sp.j. oraz Wielkopolskie Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej ”Hospicjum Domowe” w Poznaniu informuje o planowanym w listopadzie 2019 r. uruchomieniu Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych – mieszkańców powiatu szamotulskiego wraz z działającą w ramach ŚWOS placówką pn: Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Uwaga na niskie temperatury powietrza.

W związku z niskim temperaturami mogą pojawić się sytuację zagrożenia zdrowia i życia naszych mieszkańców.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby w państwa otoczeniu, które mogą być zagrożone zamarznięciem.

W takich sytuacjach prosimy kontaktować się:

Pogotowie Ratunkowe w Szamotułach
Tel.999 lub 61 29 27 113

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku
Tel. 61 29 58 295 lub 725 759 555
w godzinach od 7:00 do 15:00 ( od wtorku do piątku)
Poniedziałek od 7: 00 do 17:00

Posterunek Policji w Obrzycku
Tel.61 29 31 373 lub 997
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Dzięki państwa pomocy osoby bezdomne mogą być skierowane do schroniska lub noclegowni.

„NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”. W porę udzielona pomoc może komuś uratować życie.

Kierownik MOPS
Szymon Pertek

Stypendia szkolne 2019/2020

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Uwaga na niskie temperatury

W związku z niskim temperaturami mogą pojawić się sytuację zagrożenia zdrowia i życia naszych mieszkańców.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby w państwa otoczeniu, które mogą być zagrożone zamarznięciem.