Stypendia szkolne 2019/2020

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Uwaga na niskie temperatury

W związku z niskim temperaturami mogą pojawić się sytuację zagrożenia zdrowia i życia naszych mieszkańców.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby w państwa otoczeniu, które mogą być zagrożone zamarznięciem.

Stypendia szkolne

Informujemy, że do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.