Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Wielkopolski w wieku 50 – 74 lat do udziału w profilaktyce nowotworów jelita grubego – bezpłatne badanie na obecność krwi utajonej w kale.

Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie się w dniu 20 marca 2023r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Obrzycko (sala sesyjna, II p.) ul. Rynek 19. 

RCB – przedłużenie stopni alarmowych CHARLIE-CRP i BRAVO

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nr 19 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nr 20 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.