Życzenia wielkanocne

Mieszkańcom Obrzycka pragniemy złożyć z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia radości, optymizmu, wiary i miłości. Świąt spędzonych w gronie kochającej rodziny i serdecznych przyjaciół.

Informacja o wyborze oferentów

Informacja o wyborze oferentów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku