Obwieszczenie o decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o decyzji w sprawie umorzenia postępowania w dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Obrzycko – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Widokowej na działkach o nr geodezyjnym 436, 428/1, 132/2, 131/2, 130/2, 129/2, 128/2.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek Miasta Obrzycko zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko.