Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w.s. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę przyłącza kabla telekomunikacyjnego do stacji bazowej

Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o decyzji kończącej postępowanie w.s. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę przyłącza kabla telekomunikacyjnego do stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki o nr ewid.: 304 w miejscowości Obrzycko przy ul. Plac Lipowy.

Zakończenie postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przyłącza kabla telekomunikacyjnego do stacji bazowej

Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o zakończeniu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przyłącza kabla telekomunikacyjnego do stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. w kościele poewangelickim w Obrzycku położonym przy Placu Lipowym.

Załączniki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o wszczęciu postępowania zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o wszczęciu postępowania zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i zalicznikową linią energetyczną