Dzień Dziecka w Obrzycku

Burmistrz Miasta Obrzycko zaprasza na imprezę z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się w sobotę 26 maja 2018r. na placu przy budynku Ratusza w Obrzycku.

Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od kwietnia do maja br. na terenie miasta Obrzycko, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.