Ogłoszenie Burmistrza Miasta Obrzycko o przetargu na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach z terenu Miasta Obrzycko

Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach z terenu Miasta Obrzycko wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w latach 2017-2018.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Obrzycko

Burmistrz Miasta Obrzycko przedstawia do konsultacji projekt ˝Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017″.