Uchwała nr XXXVI/205/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r.

Uchwała nr XXXVI/205/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXVI/207/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r.

Uchwała nr XXXVI/207/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Obrzycko