Zarządzenie Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz Przedszkola Miejskiego Bajkowa Kraina

Zarządzenie Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz Przedszkola Miejskiego Bajkowa Kraina w mieście Obrzycko.