Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania gminną jednostką organizacyjną – Zespołem Szkół w Mieście Obrzycko im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku

Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania gminną jednostką organizacyjną – Zespołem Szkół w Mieście Obrzycko im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku

Zarządzenie Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 621 położonej w Obrzycku przy ul. Stawnej

Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 621 o łącznej powierzchni 0,2268ha położonej w Obrzycku przy ul. Stawnej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Obrzycku przy ul. Stawnej

Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 622 o łącznej powierzchni 0,6136ha położonej w Obrzycku przy ul. Stawnej

Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie określenia terminów oraz zasad przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów oraz zasad przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023-2024 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Obrzycko

Zarządzenie Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz Przedszkola Miejskiego Bajkowa Kraina

Zarządzenie Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz Przedszkola Miejskiego Bajkowa Kraina w mieście Obrzycko.