Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25.05.2018r. i odwołania I ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18.06.2018r.

Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 06.07.2018r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25.05.2018r. i odwołania I ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18.06.2018r.

Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 2 września 2016r.

Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 2 września 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Obrzycku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 756/2 o pow. 0,2254 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki oraz powołania komisji przetargowej.