Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25.05.2018r. i odwołania I ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18.06.2018r.

Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 06.07.2018r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25.05.2018r. i odwołania I ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18.06.2018r.