Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczenia i wykorzystywanych w nich paliwach.

Właściciele budynków już istniejących lub ich zarządcy będą na to mieli 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin złożenia deklaracji będzie wynosił 14 dni.