Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta Obrzycko za rok 2022 przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2023 r do godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Obrzycko.

Załączniki