Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w.s. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Stawnej i Dworcowej w mieście Obrzycko.

Załączniki