Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa skateparku na terenie działki o nr ewid. 311/6 w mieście Obrzycko

Załączniki