Urząd Miasta Obrzycko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do następujących stron internetowych: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=obrzycko/,   publikacja strony: styczeń 2009 r.

http://obrzycko.com, publikacja strony: 2005 r.

Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2020

Załączniki