Miasto Obrzycko otrzymało 14 mln dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja. Środki pozwolą na realizację trzech projektów:

  • Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ulicy Kruppika 5
  • Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
  • Utwardzenie nawierzchni ulic: Cisowej, Słonecznej, Spichrzowej i Sportowej