Oferty można składać do poniedziałku 22 czerwca 2020 r., do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – drewno opałowe”, w sekretariacie Urzędu Miasta Obrzycko przy ul. Rynek 19, lub drogą mailową na adres: zamowienia@obrzycko.com.

Załączniki