Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 kat. 2 – uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Obrzycko.

AKTUALIZACJA – 31.08.2020r.
Dodano – Informacja z otwarcia ofert.

AKTUALIZACJA – 25.09.2020r.
Dodano – Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

AKTUALIZACJA – 06.10.2020r.
Dodano – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty