Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem kat.2 – uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Obrzycko.

AKTUALIZACJA – 10.08.2020r.

Odpowiedź na pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

AKTUALIZACJA – 14.08.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.