Treść ogłoszenia – pobierz
SIWZ – pobierz
Załącznik nr 1 – pobierz
Załącznik nr 2 – pobierz
Załącznik nr 3 – pobierz
Załącznik nr 4 – pobierz
Załącznik nr 5 – pobierz
Załącznik nr 6 – pobierz
Załącznik nr 7 – pobierz
Godziny dowozów i odwozów – pobierz
____________________________________
AKTUALIZACJA 03.12.2020r.
Wyjaśnienia na zadane pytania – pobierz
AKTUALIZACJA 14.12.2020r.
Informacja z otwarcia ofert – pobierz
AKTUALIZACJA 16.12.2020r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz