Informujemy, że w dniu 2 maja 2022r. w sprawach związanych ze sporządzeniem AKTU ZGONU osoby zmarłej na terenie miasta i gminy Obrzycko kierownik USC pełni dyżur telefoniczny.

Prosimy o kontakt pod nr tel.: 882-147-595 w godzinach 9:30-14:00.

Osoba zgłaszająca zgon musi posiadać kartę zgonu wystawioną przez lekarza i dowód osobisty osoby zmarłej.

Załączniki