Urząd Miasta w Obrzycku informuje , że w dniu 2 listopada 2018r. Urząd Stanu Cywilnego w Obrzycko pełni dyżur telefoniczny.

W sprawach związanych ze sporządzeniem AKTU ZGONU osoby zmarłej na terenie miasta i gminy Obrzycko kierownik USC pełni dyżur telefoniczny pod nr tel.: 882-147-595, w godz. 9:00-13:30.
Osoba zgłaszająca zgon musi posiadać kartę zgonu.