W dniu 16 sierpnia 2019r. (piątek) w sprawach związanych ze sporządzeniem AKTU ZGONU osoby zmarłej na terenie miasta i gminy Obrzycko kierownik USC pełni dyżur telefoniczny. Prosimy o kontakt pod nr tel.: 882-147-595, w godz. 9:00-13:00.  

Osoba zgłaszająca zgon musi posiadać kartę zgonu.