Szanowni Państwo.

W dniu 21 czerwca 2019 r. w sprawach związanych ze sporządzeniem AKTU ZGONU osoby zmarłej na terenie miasta i gminy Obrzycko z-ca kierownika USC pełni dyżur telefoniczny.

Prosimy o kontakt pod nr tel.: 882-147-595, w godz. 9:00-14:00.
Osoba zgłaszająca zgon musi posiadać kartę zgonu.