System ePUAP umożliwia wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatelami z uwzględnieniem wymagań otwartości, bezpieczeństwa, neutralności technologicznej oraz wymagań procedur urzędowych. Korzystanie z platformy to przede wszystkim nie powielanie działań poszczególnych resortów.

Aby przesłać do urzędu administracji publicznej pismo drogą elektroniczną podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym w pierwszej kolejności należy założyć konto na www.epuap.gov.pl.

W następnej kolejności należy: 

 1. Zalogować się do systemu ePUAP – pod adresem http://epuap.gov.pl.
  Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do strony ePUAP – Katalog Usług.
 2. W Katalogu Usług w oparciu o kryterium podziału terytorialnego należy wybrać z listy usługodawcę: Urząd Miasta Obrzycko lub przejść bezpośrednio do konta Urzędu Miasta klikając w poniższy link:
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/miastoobrzycko
  Pod nazwą instytucji usługodawcy znajduje się lista dostępnych usług.
  W zakładce: sposoby załatwiania spraw  na BIP – przy danej sprawie znajdują się odnośniki do wniosków elektronicznych na platformie ePUAP.
 3. Wybrać opcję: Formularz i link, a następnie opcję: Przejdź do formularza.
  Wybrany formularz należy wypełnić.
 4. Po zakończeniu pracy z formularzem należy wybrać opcję: Zapisz
  Jeśli dany wniosek wymaga uwierzytelnienia przez podpis elektroniczny – należy dodatkowo użyć opcji Podpis.
 5. Aby przesłać wniosek do Urzędu Miasta w Obrzycku należy wybrać opcję Wyślij

Po wysłaniu wniosku, system ePUAP generuje automatycznie dla osoby wysyłającej elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wniosku.

Instrukcje użytkownika znajdują się w dziale Pomoc na stronie www.epuap.gov.pl.