Gospodarka komunalna i wodna

Wysokość stawek za odpady komunalne w roku 2023

W 2023 roku obowiązują następujące stawki za odpady komunalne:

- 29,00 zł dla osób, które zadeklarowały pełną stawkę

- 26,00 zł dla osób, które zadeklarowały stawkę niższą (posiadające kompostownik)

Więcej