I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. działek 616/3, 616/4, 616/5, 616/6, 616/7, 616/8, 616/9, 616/10, 616/11, 6161/12 położonych przy ulicy Stawnej.

Więcej informacji w załączonych materiałach.

Załączniki