I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną położoną w Obrzycku przy ul. Prusa, działka nr ewid. 949.

Załączniki