Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dz. nr ewid. 161 oraz 162 o łącznej pow. 0,0083 ha położonej w Obrzycku przy ul. Kościelnej

Załączniki