BURMISTRZ MIASTA OBRZYCKO

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

 na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości częściowo zabudowanej dz. nr ewid. 154/3, 154/4, 154/5, 154/6 ( powstałych z podziału działki o nr ewidencyjnym 154/2 ) o łącznej pow. 1,5126 ha położonej w Obrzycku przy ulicy Wronieckiej, KW Nr PO1A/00049169/6.

Więcej informacji w załączonych materiałach lub pod numerem telefonu 61 29 13 187.

Załączniki