W związku z niskim temperaturami mogą pojawić się sytuację zagrożenia zdrowia i życia naszych mieszkańców.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby w państwa otoczeniu, które mogą być zagrożone zamarznięciem.

W takich sytuacjach prosimy kontaktować się:

Pogotowie Ratunkowe w Szamotułach
Tel.999 lub 61 29 27 113

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku
Tel. 61 29 58 295 lub 725 759 555
w godzinach od 7:00 do 15:00 ( od wtorku do piątku)
Poniedziałek od 7: 00 do 17:00

Rewir Dzielnicowych w Obrzycku
Tel.61 29 31 373 lub 997
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Dzięki państwa pomocy osoby bezdomne mogą być skierowane do schroniska lub noclegowni.
„NIE BĄDŹ OBOJĘTNY” W porę udzielona pomoc może komuś uratować życie.

Kierownik MOPS
Szymon Pertek