Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje II sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 6 grudnia 2018 roku o godz. 17:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19 (II piętro).

Załączniki