W dniu 13 maja podczas  konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono 3. etap odmrażania gospodarki i powrotu do życia społecznego.

Wprowadzone zmiany:

–  Od 18 maja mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – z utrzymaniem reżimu sanitarnego

– Od 18 maja będą mogły działać restauracje, kawiarnie i bary, ale też z utrzymaniem tego reżimu. Rząd zachęca do otwierania ogródków tam, gdzie to możliwe.

– Zmienia się limit pasażerów w środkach transportu publicznego od 18 maja

– Zmiany również w edukacji – od poniedziałku będzie możliwość prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych. Również szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu – stadionów, boisk, orlików.

– Od 18 maja mogą być otwarte pełnowymiarowe boiska piłkarskie

– Będzie możliwe organizowanie prób, ćwiczeń, indywidualnych zajęć uczelni muzycznych i artystycznych. Te zmiany bedą obowiązywały od 18 maja.

– Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Możliwe będą również konsultacje z nauczycielami maturzystów i uczniów klas 8. Od 1 czerwca będzie taka możliwość dla wszystkich uczniów.

– Zmiany w kulturze od 18 maja.

Od 18 maja:

  •   Mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

Zasady bezpieczeństwa w salonach urody:

– obowiązek zasłaniania ust i nosa jeżeli zabieg na to pozwala,
– używanie ręczników jednorazowych gdy jest to możliwe,
– zapisy telefoniczne lub on-line.

  • Mogą działać restauracje, kawiarnie i bary

Zasady bezpieczeństwa w gastronomii:

– limit osób w lokalu 1 osoba na 4m2,
– dezynfekcja stolika po każdym kliencie,
– zachowanie dwóch metrów odległości między stolikami,
– noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.

  • Limit pasażerów w środkach transportu publicznego wyniesie:

– tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie),
– lub tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

  • Mogą być otwarte pełnowymiarowe boiska piłkarskie:

– maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

  •  Wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze:

– stadionach,
– boiskach,
– skoczniach,
– torach,
– orlikach.

  • Umożliwienie organizacji zajęć w obiektach zamkniętych

–  W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

  • Mogą być prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
  • W świecie kultury możliwa będzie m.in.:

– działalność kin plenerowych, w tym samochodowych,
– wznowienie pracy na planach filmowych,
– wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
– wznowienie prób i ćwiczeń,
– indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych.

Od 25 maja:

  •  Będzie można prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
  •  Będzie można prowadzić konsultację z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.