Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje III sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 31 grudnia 2018 roku o godz. 14:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19 (II piętro).

Załączniki