W związku z wejściem w życie w dniu 14 października 2015 roku z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach [Dz.U. 2015 poz. 1485](odnośnik zewnętrzny) organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Burmistrz Miasta udostępnia na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie.

Kontakt

Urząd Miasta w Obrzycku
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko

Tel. 61 442 26 34
e-mail: sekretarz@obrzycko.com