Informacja Burmistrza Miasta Obrzycko o wyborze oferentów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Załączniki