Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego przekazuje film edukacyjny pt.: „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”.