Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2020/1402 z dnia 5 października 2020 roku na terenie powiatu szamotulskiego wprowadzono obszar zagrożony (strefa niebieska), ochronny (strefa żółta) oraz obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona). Wprowadzone obszary są następstwem znalezienia „dodatniego” dzika w powiecie obornickim.

Zasięg obszarów objętych restrykcjami można na bieżąco monitorować na stronie : https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ .

Na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ( http://www.piw-szamotuly.pl/ ) znajdują się informacje dotyczące programu pomocowego kierowanego dla rolników, którzy zaprzestali produkcji trzody chlewnej.

W załączeniu:

  1. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 9.10.2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzje wykonawczą 2014/178/UE
  2. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1402 z dnia 5.10.2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia a zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
  3. Materiał informacyjny Głównego Lekarza Weterynarii dot. przemieszczanie świń w obszarze objętym ograniczeniami.
  4. Materiał informacyjny Głównego Lekarza Weterynarii dot. przemieszczanie świń w obszarze ochronnym.
  5. Materiał informacyjny Głównego Lekarza Weterynarii dot. przemieszczanie świń w obszarze zagrożenia.