Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnione są w miejscach publicznie dostępnych (tablicach informacyjnych) w siedzibach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego i Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wskazanych jednostek organizacyjnych w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych.