Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Załączniki