Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym na wolne stanowisko pracy inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Obrzycko.

Załączniki